2018 Uluslararası İlahiyat Programı Başvurusu

Başvuru Şartları

Programa müracaat edecek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır;
1. Lise mezunu ya da lise son sınıf öğrencisi olmak. (Avrupa
ülkelerinden birinde orta öğrenimini (lise) tamamlayarak Türkiye’deki
lise diplomasına denk bir diplomaya sahip olmak).
2. İlgili ülke vatandaşı veya çifte vatandaşlık hakkı olmak.
(Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adaylar ile 4112 sayılı
kanun gereğince Türk vatandaşlığından çıkmış olmak (doğumla
Türk vatandaşlığını kazanmış olup da, sonradan Bakanlar
Kurulu’ndan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına
geçen kişiler)
3. 01.01.2018 tarihi itibariyle 25 yaşından gün almamış olmak.
(01.01.1993 tarihinden önce doğmuş olanlar başvuramazlar.)
4. Bekâr olmak.
5. Programa kabul edildiği halde farklı nedenlerle ilişiği kesilenler
ile kazandığı halde mazeretsiz olarak kayıt yaptırmayanlar
tekrar başvuramazlar.
6. Türkiye’de bir ilahiyat programında halen eğitim görmemek.
Not: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı’nca verilen lise diplomasına sahip olanlar
Uluslararası İlahiyat Programı başvuramazlar.
Programa başvuracak adaylar aşağıdaki işlem sürecini takip
etmelidir.

Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?
1. www.diyanet.gov.tr duyurular adresinden UİP başvuru
sayfasına giriniz.
2. Başvuru formunu doldurunuz.
3. Aşağıdaki başvuru belgelerini sisteme yükleyiniz.
‣ Lise diploması örneği (onaylı fotokopi),
‣ Lise diploması denkliği (Eğitim müşavirliği veya ataşeliğinden
temin edilebilir),
‣ Lise son sınıf öğrencileri için son sınıfta okuduğuna
dair belge (veya not çizelgesi),
‣ Kimlik/pasaport fotokopisi, (vatandaşlık süreci devam
eden adayların başvuru belgeleri)
4. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, sistemden çıktısı-
nı alacağınız başvuru formu, taahhütname belgesi ve bir
adet fotoğraf ekleyerek en yakın din hizmetleri müşavirliğine
veya ataşeliğine teslim ediniz.
5. www.diyanet.gov.tr duyurular UİP başvuru sayfasından
indireceğiniz referans mektubunun (Ek-2 Referans Mektubu)
ilgili kısmını doldurarak bölgenizde görev yapan Diyanet
personeli din görevlisine teslim ediniz. Din görevlisi
belgedeki kendisi ile ilgili bölümü doldurarak din hizmetleri
müşavirlik veya ataşeliğine bizzat ulaştıracaktır.
6. Belgelerinizi Din hizmetleri Müşavirlik veya Ataşeliğine
teslim ederken internet başvurunuzda aldığınız başvuru
numaranızı söylemeyi unutmayınız.
7. Din Hizmetleri Müşavirlik veya Ataşeliklerince belgelerinizin
tesliminden sonra başvurunuzun aktivasyonu yapı-
lacaktır.
8. Belgelerini 13 Nisan 2018 e kadar din hizmetleri
müşavirlik ve ataşeliklerine ulaştırmayan adayların
başvurusu geçersiz sayılacaktır.
NOT: Başvuru formunu doldurduktan sonra size verilen başvuru
numarasını kullanarak belgelerinizi Din Hizmetleri Müşavirliği
veya Ataşeliğine teslim edinceye kadar bilgilerinizde güncelleme
yapabilirsiniz.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız