Diyanet Tarafından Göreve Yerleştirilenlere Duyuru (SHÇEK)2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun ek-1 nci Maddesi Kapsamında (SHÇEK)

Yerleştirilenlerle İlgili Duyuru
8.2.2017

BAŞKANLIK

​D U Y U R U​

​2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek-1 inci maddesi kapsamında 31 OCAK 2017 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından Memur ve Hizmetli kadrolarına yapılan yerleştirme sonucunda, Başkanlığımıza atanması uygun görülenlerin aşağıda yazılı evraklarla birlikte en geç 28.02.2017 Salı günü mesai bitimine kadar yerleştikleri il müftülüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

Atanmaya esas gerekli belgeler :

1. Nüfus Cüzdanı sureti (tasdikli)

2. Öğrenim belgesi (tasdikli)

3. Yerleştiğine dair internet çıktısı

4. Adli Arşiv kaydı belgesi (memurluk için olacak)

5. 4 adet vesikalık fotoğraf (son 6 aylık)

6. Sağlık durumu bilgisi (dilekçede de belirtilebilir)

7. Mal bildirim formu

8. Askerlik belgesi

9. Sigorta ve Bağ-kur belgesi (Önceden varsa)

10. Kaza-i rüşt kararı ( 18 yaşını doldurmayanlar için )

11. Dilekçe (Evraklarını teslim ettiğine dair)

12. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun İl Müftülüklerince adaylara bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurtulup, Müftülükçe yetkili bir kişi tarafından imzalatılarak diğer evraklarla birlikte teslim edilmesi.