Diyanet Vaizlik SınavıVaiz; dini konularda insanları bilinçlendirebilen , onlara vaazı nasihatte bulunan, gerektiğinde ilgili sorulara cevap verebilen , cami-mescit,Diyanet İşleri Başkanığı Alo Fetva Bürolarında,cezaevleri gibi çeşitli kurumlarda , Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Bürolarında görev yapan din personeline denir.

Vaiz olabilmek için 4 yıllık dini öğrenimini tamamlamış olmak gerekir.
Yani ilahiyat önlisans yada imam hatip çıkışlı olmak vazilik için yeterli değildir.
Bununla beraber vaizlik için en az iki yıl diyanetin bünyesinde çalışmış olmak gerekmektedir.

Vaizlik İçin Aranan Şartlar;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. Dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,

4. İhtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak. (Bayanlarda bu şart aranmaz.)

5. Müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

6. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,

7. Halen Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak (Halen vaiz kadrosunda çalışanlar ile daha önce bu kadroda çalışmış olanlar müracaat edemez).

Diyanetin düzenlediği vazilik alan sınavını (yazılı ve sözlü) başarı ile tamamlamak gerekir.