Diyanet İlçe Müftülüğü Sözlü Sınav Başvuru ŞartlarıDiyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan, duyuruda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara sözlü sınavla naklen (kurum içi) ilçe müftüsü alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
-Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,
-En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
-İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,
-Sınava müracaatların bitiş tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında toplam beş yıl görev yapmış olmak,
-Daha önce ilçe müftüsü olarak görev yapmamış olmak,
-Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,
-Erkek olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülükleri veya Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır. Hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapabilecektir. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
Başvurular ilgili (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.
Başvurular ilgili birimlerdeki İKYS görevlileri tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden alınacaktır.
Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

T.C. Kimlik No'lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),
En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi),
İhtisas kursu veya doktora mezuniyet belgesi,
Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli,
Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adlî sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

Diyanet İlçe Müftülüğü Sözlü Sınav Başvuru İşlemleri için Tıklayınız

İLETİŞİM
Yazışma Adresi:
Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
e-mail : persis@diyanet.gov.tr
Telefon :
(0312) 295 70 00
İlgililere duyurulur.