İlçe Müftülüğü Sınavı İçin Gerekli BelgelerBAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER


-T.C. Kimlik No'lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),

-En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi),

-İhtisas kursu veya doktora mezuniyet belgesi,

-Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli,

-Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adlî sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

-Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

-Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.