DHBT Sınavından Sonra Atamalar Nasıl Yapılır?Bilindiği üzere Başkanlığımız Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa açıktan veya sözleşmeli atanacaklarda, Başkanlığımızca yapılan sınav sonucunda her bir unvan için verilen yeterliğe sahip olma şartı aranmaktadır.

Açıktan atamalar ve sözleşmeli alımlar, belirlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına sahip olanlardan KPSS puanı başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar adayın çağrıldığı sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre yapılmaktadır.

Başkanlığımız ilgili mevzuatında söz konusu kadrolara Ekim 2014 tarihinden sonra atanacaklar için yeterlik şartı kaldırılarak; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Başkanlığımız arasında imzalanan protokol ile KPSS’ye Başkanlığımız din hizmetleri sınıfına ait kadrolara atanmak isteyenlerin mesleki bilgilerinin ölçüleceği Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) eklenmiştir.

DHBT sınavının ardından başarılı olan adaylar kontenjan boşluğuna ve puan sıralamalarına göre mülakata çağrılacak ve sözlü sınavda başarılı olanların alımı diyanet tarafından puanına göre ayarlanacaktır.

Aşağıda verilen listeye göre KPSS ve DHBT sınavında başarılı olanlar kontenjan sayısının üç katına kadar mülakata çağrılacak ve sözlü sınavda başarılı olanlar Diyanet İşleri Başkanlığının personel alımı duyurularından sonra e-başvuru formunu doldurup sonucu bekleyecekler.

DHBT sınav sonucu yapılacak olan diğer DHBT sınavına kadar geçerli olacak, yıl içinde personel alımı yapılacağı zaman DHBT de başarısına nispetle başvuruda bulunabilecek.

Diyanetin aşağıda verilen gruplara göre belirlediği kontenjan sayısı baz alınarak KPSS puan sıralamasına bağlı kontenjanın üç katına kadar başvuru kabul edilecek.Örneğin;İlahiyat önlisanstan 50 kişi alınacaksa 150 kişi sınava başvuracak ve sınav başarısı yüksek olanlardan başlanıp kontenjan doldurulacaktır.

-İlahiyat Fakültesi+Hafız KPSSP124

-İlahiyat Fakültesi KPSSP124

-İlahiyat Ön Lisans+Diğer Lisans+Hafız KPSSP124

-İlahiyat Ön Lisans +Diğer Lisans KPSSP124

-İlahiyat Ön Lisans+Hafız KPSSP123

-İlahiyat Ön Lisans KPSSP123

-İ.H.L+Diğer Lisans+Hafız KPSSP124

-İ.H.L+Diğer Lisans KPSSP124

-İ.H.L+Diğer Ön Lisans+Hafız KPSSP123

-İ.H.L+Diğer Ön Lisans KPSSP123

-İ.H.L+Hafız KPSSP9122

-İ.H.L KPSSP122