2018 Ücretli Öğretici Alımınıda Şartlar Nelerdir?Diyanetin sunduğu eğitim öğretim hizmetlerinin mevcut personel ile karşılanamaması durumunda Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince ek ders ücreti karşılığında geçici Kur'an kursu öğreticileri görevlendirilebilecektir.

Kur'an Kurslarında eğitimin sekteye uğramaması için yapılan ücretli öğretici alımı bağlı bulunan müftülüğün ihtiyacına göre düzenlenmektedir.Başvuru yapılan müftülüklerin ilanlarını takip etmek gerekmektedir.Başvuru yapılmaması halinde KPSS ve DHBT sınavları doğrultusunda alım gerçekleşmektedir.

Ücretli Öğretici Alımında Aranan Şartlar Şunlardır;

1- Son iki yılda yapılan KPSS (DHBT)’den 60 ve üzeri puan alanlar arasından valilik onayı ile oluşturulacak sınav komisyon/ları marifetiyle yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılması,

2- Son iki yılda yapılan KPSS (DHBT)’den 60 ve üzeri puanı olanlar müracaatçı olmaması halinde KPSS (DHBT)'ye girenler arasından zikredilen sınav komisyon/larınca yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılması,

3- Müftülükler kendi bünyelerinde 4-6 yaş grubuna yönelik Kur'an kursu açılması durumunda sınav komisyon/larında mümkün olması halinde çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili uzman bir kişiye yer verilmesi,

4- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin görevlendirilmelerinin yapılmaması,

5- Yapılacak değerlendirme sınavı sonuçları ise il müftülükleri web sitesinde ilan edilecek.