2018 Atama ve Nakil İsteyen Personele Duyuru

DİB atama ve nakil talebinde bulunacak personele ilgili duyuruyu yayımladı...

ATAMA VE NAKİL TALEPLERİ İLE İLGİLİ DUYURU (2018)

11 Nisan 2018 tarihli ve 30388 sayılı resmi gazetede Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan
değişiklik nedeniyle ilçe müftülerinden 4. sınıf ilçede görev yapanlar ile vaiz, cezaevi vaizi ve şube
müdürlerinden 1- 31 Mart tarihleri arasında DİBBYS üzerinden yapılan nakil taleplerini 17- 23/04.2018
tarihleri arasında güncellemeleri,

Yukarıda belirtilen unvanlardaki personelden yeni başvuru yapacakların ise aynı tarihler arasında
başvurularını aşağıdaki hususları dikkate alarak yapmaları,
Gerekmektedir.
İlgililere duyurulur.
D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 MBSTS Soru ve Cevapları Açıklandı

7 Nisan da gerçekleştirilen Diyanet MBSTS sınavı cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı.ÖSYM 20 Nisana kadar soru cevapların erişime açık olacağını duyurdu.

"7 Nisan 2018 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2018-DİB-MBSTS) Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 10 Nisan 2018 tarihinde saat 10.00’dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

2018-DİB-MBSTS Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

2018 Uluslararası İlahiyat Programı Başvurusu

Başvuru Şartları

Programa müracaat edecek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır;
1. Lise mezunu ya da lise son sınıf öğrencisi olmak. (Avrupa
ülkelerinden birinde orta öğrenimini (lise) tamamlayarak Türkiye’deki
lise diplomasına denk bir diplomaya sahip olmak).
2. İlgili ülke vatandaşı veya çifte vatandaşlık hakkı olmak.
(Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adaylar ile 4112 sayılı
kanun gereğince Türk vatandaşlığından çıkmış olmak (doğumla
Türk vatandaşlığını kazanmış olup da, sonradan Bakanlar
Kurulu’ndan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına
geçen kişiler)
3. 01.01.2018 tarihi itibariyle 25 yaşından gün almamış olmak.
(01.01.1993 tarihinden önce doğmuş olanlar başvuramazlar.)
4. Bekâr olmak.
5. Programa kabul edildiği halde farklı nedenlerle ilişiği kesilenler
ile kazandığı halde mazeretsiz olarak kayıt yaptırmayanlar
tekrar başvuramazlar.
6. Türkiye’de bir ilahiyat programında halen eğitim görmemek.

2018 İhtisas Kursu Kursiyer Seçim Sınavı

2018 YILI İHTİSAS KURSUNA KURSİYER SEÇİM SINAV DUYURUSU
Başkanlığımızca, en az lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim görmüş olan personelin, Başkanlığın görev alanı ile
ilgili konularda hizmet içinde bilgisini artırması ve uzmanlaşması amacıyla 2018 yılı Eylül ayından itibaren hizmet
içi eğitim ihtisas kursu düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu kursa katılacak personeli belirlemek için yazılı
ve sözlü olmak üzere iki aşamalı kursiyer seçim sınavı yapılacaktır.

Kursiyer seçim sınavı ile ilgili işlemler şunlardır:
I. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:
1. Son başvuru tarihi itibariyle (20 Nisan 2018):
a. Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendi statüsünde
kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
b. Dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak, (Dört yıllık dinî yükseköğrenim son sınıf öğrencisi olan

2018 Yılı İl Müftü Yardımcılığı (Bayan) Sınavı Duyurusu

2018 Yılı İl Müftü Yardımcılığı (Bayan) Sınavı Duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan, aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara
sınav (yazılı ve sözlü) sonucuna göre kurum içi naklen bayan “il müftü yardımcısı” alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,
3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde
belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
4. En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
5. Başkanlıkta Kur’an kursu öğreticisi, dengi veya üstü sayılan görevlerde altı yıl (6) görev yapmış olmak,
6. Bayan olmak.
7. İl müftü yardımcısı unvanında müktesebi bulunmamak.
II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

2018 Yılı İlçe Müftülüğü Sınavı Duyurusu

2018 Yılı Ġlçe Müftülüğü Sınavı Duyurusu
DUYURU
Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan; aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi
belirtilen kadrolara yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen “Ġlçe Müftüsü” alımı
yapılacaktır.
MÜNHAL KADROLARIN
BULUNDUĞU YER UNVANI SINIFI ADEDĠ
Taşra Teşkilatı İlçe Müftüsü G.İ.H.S 70
TOPLAM 70
I. BAġVURU ġARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b)
bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
3. En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
4. İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,
5. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında toplam 5 (beş) yıl
görev yapmış olmak,
6. İlçe müftüsü unvanında müktesebi bulunmamak,

Ramazan Ayı Din Görevlileri Mesleki Ehliyet Mülakat Sonuçları

Ramazan Ayı Din Görevlileri Mesleki Ehliyet Mülakat Sonuçları
Ramazan Ayı Din Görevlileri Mesleki Ehliyet Mülakat Sonuçları

Ramazan Ayı Din Görevlileri Mesleki Ehliyet Mülakat Sonuçları İçin Tıklayınız

Diyanet Tarafından Göreve Yerleştirilenlere Duyuru (SHÇEK)

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun ek-1 nci Maddesi Kapsamında (SHÇEK)

Yerleştirilenlerle İlgili Duyuru
8.2.2017

BAŞKANLIK

​D U Y U R U​

​2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek-1 inci maddesi kapsamında 31 OCAK 2017 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından Memur ve Hizmetli kadrolarına yapılan yerleştirme sonucunda, Başkanlığımıza atanması uygun görülenlerin aşağıda yazılı evraklarla birlikte en geç 28.02.2017 Salı günü mesai bitimine kadar yerleştikleri il müftülüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

Atanmaya esas gerekli belgeler :

1. Nüfus Cüzdanı sureti (tasdikli)

2. Öğrenim belgesi (tasdikli)

3. Yerleştiğine dair internet çıktısı

4. Adli Arşiv kaydı belgesi (memurluk için olacak)

5. 4 adet vesikalık fotoğraf (son 6 aylık)

6. Sağlık durumu bilgisi (dilekçede de belirtilebilir)

7. Mal bildirim formu

8. Askerlik belgesi

Diyanet İlçe Müftülüğü Sözlü Sınav Başvuru Şartları

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan, duyuruda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara sözlü sınavla naklen (kurum içi) ilçe müftüsü alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
-Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,
-En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
-İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,
-Sınava müracaatların bitiş tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında toplam beş yıl görev yapmış olmak,
-Daha önce ilçe müftüsü olarak görev yapmamış olmak,
-Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,
-Erkek olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Aşere-Takrib Kursiyer Seçimi Sınavı

Başkanlığımızca, vaiz, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarında görevli personelin, özellikle Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun, doğru ve güzel okumalarını sağlamak, kıraat ilminde bilgi ve becerilerini geliştirmek, Aşere /Takrib alanında etkin ve yeterli hale gelerek uzmanlaşmalarını temin etmek amacıyla 2017 yılı içerisinde Rize Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezinde "Aşere/Takrib Hizmet İçi Eğitim Kursu" düzenlenecektir.

Söz konusu kursa erkek görevliler arasından sözlü sınav usulüyle 15 kursiyer alınacak, müracaatlar alındıktan sonra sınav safahatı ayrıca duyurulacaktır.

I.ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

a. Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü Maddesinin (A) bendi statüsünde kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

b. Askerliğini yapmış olmak,

c. Memuriyette adaylığı kaldırılmış olmak,

İlçe Müftülüğü Sınav Sonucuna Nasıl İtiraz Edilir?

Adaylar sınav sonuçlarını (https://dibbys.diyanet.gov.tr/) adresi üzerinden öğreneceklerdir.
Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.
Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Diyanet Müfettiş Yardımcılığı Sınavı

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV İLANI

Başkanlığımız, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığındaki genel idare hizmetleri sınıfına ait 7. derece 7 adet müfettiş yardımcılığı kadrosuna sınavla eleman alınacaktır.

I. SINAVA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara ek olarak aşağıdaki özel şartlar aranır:

1) En az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş olmak,

2) 16/01/2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (657 Sayılı DMK. Ek Madde 40)

3) Başkanlık Teşkilatında vaizlik, dengi ve üstü görevlerde en az 2 yıl görev yapmış olmak ve sınav ilan tarihinde Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak,

4) 21/05/2011 tarihinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığındaki kadrolara atananlarda A Grubu kadrolara atanacaklar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

Diyanet Müşavirlik/Ataşelik/Koordinatörlük Mülakatı Sınav Sonuçları

İlgili Tarihlerde Başkanlığımız Merkezinde Yapılan Müşavirlik/Ataşelik/Koordinatörlük Mülakatı Sınav Sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/ adresinden sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz.

Diyanet Müşavirlik/Ataşelik/Koordinatörlük Mülakatı Sınav Sonuçları için Tıklayınız

Diyanet Kurum İçi Naklen Giriş Sözlü Sınav Ve Tercih İşlemleri

Kurum İçi Naklen (Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam Hatiplik, Müezzin Kayyımlık) Giriş Sınavı'na (Sözlü) katılan adaylar, sınav sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/ adresinden öğrenebileceklerdir.
Diyanet Kurum İçi Naklen Giriş Sözlü Sınavı Tercih İşlemleri için Tıklayınız
Sözlü sınav sonucuna göre ilan edilen kontenjan sayısına girerek tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercih işlemlerini ilgili tarihler arasında saat 23:59:59'a kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr/ adresinden yapacaklardır.
Adaylar yerleştirme sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/ adresi üzerinden belirtilen tarihte öğrenebileceklerdir.
Kur'an Kursu Öğreticiliği ve İmam Hatiplik için sınava giren adaylar 15, Müezzin Kayyımlık için sınava girenler ise 11 yer tercihinde bulunacaklardır.

Dini Musiki Kur'an Kursu Mülakat Tarihi

Dini Musîki Kursu'na müracaat edenlerin mülakat tarihleri http://diyanet.gov.tr/ belirtilmiştir.

Sınav Yeri: Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
7. Kat
Üniversiteler Mah.
Dumlupınar Bulv.
No : 147/A 06800
(Eskişehir Yolu)
​Çank​aya/ANKARA
Telefon : 0312 295 80 41​
0312 295 81 54

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

İçeriği paylaş