İlçe Müftülüğü Sınavı Konuları ve Değerlendirmesi
SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

-İlçe Müftülüğü Sınavı, sözlü olarak yapılacaktır.

-İlçe müftülüğü sınavına katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan
Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerinde belirtilen "Ortak Genel Kültür Yeterlikleri" ile "Müftü Temel ve Özel Yeterlikleri" esas alınacaktır.

-Adaylar sözlü sınavda;

Kur'an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan),

Arapça (30 puan),

Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) (30 puan),

Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan),

alanlarından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.

-3. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.


DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI

-1. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.

-Başarı sıralamasında sırasıyla sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

-Başarı sıralamasında sınav sonucu başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.

SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ

-Adaylar sınav sonuçlarını DİBBYS Üzerinden öğreneceklerdir.


-Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

-İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.

-Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan,

-T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ

-Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

-Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

-Atamaya ilişkin diğer hususlar ilgili birimce daha sonra ilan edilecektir.