MBSTS Sınavına Katılacak Personelin İzin Ve Harcırah Örneği
Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına Katılacak Personelin izin ve harcırah dilekçe örneği
GÖREV YERİ :
ÜNVANI :
ADI-SOYADI :
BABA ADI :
MEMLEKETİ :
DOĞUM TAR. Ve YERİ :
MEM. BAŞLAMA TARİHİ :
SİCİL NO :
T.C. KİMLİK NO :
ÖZÜ: MBSTS İzin ve harcırah hk.
………………… MÜFTÜLÜĞÜNE
İlgi : a) 6245 Sayılı harcırah kan. 18. mad (değişik: 11/12/1981 – 2565/8 md.) b) DİB.nın Strateji Geliştirme Başkanlığının 14999856-612 nolu yazısı
24.05.20.. tarihinde yapılacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgi Seviye Tespit Sınavına ………………....İlinde katılacağım.

Bu sebeple; ilgi (a-b) Kanun ve Başkanlık görüşü gereğince; memuriyet mahalli dışına çıkacağımdan, gerekli idari izin ve harcırah onayımın alınması ve sınav sonunda harcırahımın tarafıma ödenmesi hususunda gereğini arz ederim.
.../05/20..
Adı Soyadı
ADRES: