2024 MBSTS Başvuru İşlemleriMBSTS BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) için başvuru işlemleri ve ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

2. Adaylar öncelikle http://www.osym.gov.tr internet adresi aracılığı ile sınav başvurularını yapacaklardır.

3. Belirlenen sınav ücreti kredi kartıyla veya bankaya elden ödenebilecektir.

a) Sınav ücretini kredi kartıyla ödeyecek adaylar, sınav başvurusu esnasında müracaat ekranındaki ilgili kısımdan ödemelerini yapabileceklerdir.

b) Sınav ücreti kredi kartı yoluyla ödemeyecek adaylar, müracaatlarını internet ortamında yaptıktan sonra, Anadolu Üniversitesi’nin T.Vakıflar Bankasındaki “Sınav Başvuru Hesabı”ndaki “Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı” alt hesabına ücretlerini bankaya elden ödeyeceklerdir.

Sınav ücreti ödemesini bankaya elden yapan adayların ödemeleri, ücreti yatırmalarından itibaren 1 (bir) gün içerisinde başvuru sistemine yansıyacaktır. Bu durumdaki adaylar sınav ücretini ödemelerinden sonra 1 (bir) gün içerisinde başvuru sistemine girerek ödemelerini kontrol edebileceklerdir.

4. Kredi kartı ve bankaya elden ödeme yolları dışında veya belirtilen hesaptan başka bir hesaba yapılan sınav ücreti ödemeleri kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve bu duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

6. Sınav başvuru tarihleri içerisinde sınav ücretini yatırmayan, başvuru kayıt işlemini tam olarak gerçekleştirmeyen adayların başvuruları ve bu konudaki itirazları dikkate alınmayacaktır.

7. Adaylar, internet ortamında başvurularını yaptıktan sonra tekrar başvuru sistemine girerek başvuru bilgilerinde değişiklik yapamayacaklardır. Bu sebeple, adayların başvurularını yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir.

8. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile bildirilen tarihinden sonra yapılan başvuru talepleri kabul edilmeyecektir.

9. Sınava başvuranlardan sınav öncesinde ve sınav anında Anadolu Üniversitesi tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan adaylar, elektronik başvuru ekranında “engel durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucukları işaretleyeceklerdir.

10. Sınava başvuranlardan sınav öncesinde ve sınav anında Anadolu Üniversitesi tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan aday/adaylar, sağlık kurulu raporu, engelli kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın engel durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinden herhangi birini en geç bildirilen tarihe kadar Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştıracaklardır. Bu tarihten sonra ulaşan başvuru ve belgeler ne sebeple olursa olsun (postada ve kargoda gecikmeler vb.) dikkate alınmayacaktır. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise raporu veren kurum sorumlu olacaktır.

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ile ilgili duyuru ve ilanlar ÖSYM Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her iki kurumun kendi internet siteleri http://www.osym.gov.tr ve www.diyanet.gov.tr adresleri üzerinden yapılmaktadır.

MBSTS Sınav Ücreti Ne Kadar, Nereye Yatırılır?
2024 sınav ücreti henüz belirlenmedi.2023 sınav ücret ve detayları aşağıda verilmiştir.

Sınava girecek adaylar, 240,00 TL olan sınav ücretini, 16-24 Mart 2023 tarihleri arasında kılavuzda yer alan
bankalara ÖSYM adına yatıracaklardır. Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı
ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere
yönlendirebileceklerdir. Adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından
kredi kartı/banka kartı ile TL olarak da yatırabileceklerdir. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav
ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (360,00 TL) yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda
sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER"
alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti
bankalardan yatırılamaz. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Diyanet İşleri Başkanlığı
sorumlu olmayacaktır. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını
tamamlayacaklardır. Sınav için başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücreti yatırılmalıdır. Başvuru
bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları
tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek,
bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.
Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların,
sınava başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi
tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer
aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.
Başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran adaylar ile başvuruları geçerli olduğu hâlde sınava girmeyen
veya birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilmez/devredilmez.
SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR*
* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı
bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere
yönlendirebileceklerdir.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak
adaylar hariç)
QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak
adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve
ATM’den ücret yatırılmaz.)
Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya
ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi
kartı/banka kartı ile de yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden
ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde
yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan önce bu yanlışlığı mutlaka düzelttirmeleri
gerekmektedir. Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet
sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL
olarak yatıracaklardır.


MBSTS Başvuru İşlemleri İçin Tıklayınız