Kur'anı Kerim Uzman Öğreticisi Nasıl Olunur?Kur'an Kursu Uzman Öğreticiliği İçin Aranan Genel Şartlar;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,

- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen ortak niteliği taşımak.

Kur'an Kursu Uzman Öğreticiliği için aranan özel şartlar;

-Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

- Müracaatların bitiş tarihi itibari ile adaylık dönemi dahil Kur'an kursu öğreticisi olarak 6 (altı) yıl çalışmış olmak,

- Hafız olmak veya Başkanlıkça düzenlenen Aşere, Takrib, Tayyibe kursunu bitirmiş olmak.

- Son 3 (üç) yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplin cezası almamış olmak,

- 2013, 2014, 2015 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (MBSTS) herhangi birinden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

-Halen Başkanlığımız teşkilatında çalışıyor olmak.

Kur'an Kursu Uzman Öğreticilik Sınavında Konuya Göre Puan Dağılımı;

- Kur'an-ı Kerim, (70 puan)
- Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları), (20 puan)
-Hitabet. (10 puan)