Uzman Vaiz Nasıl Olunur?Uzman Vaizlik İçin Aranan Genel Şartlar;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
3) Son üç yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplin cezası almamış olmak, 4. 2013, 2014, 2015 yıllarında yapılan (son 3 yıl içinde yapılan) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının herhangi birinden en az 60 puan almış olmak,
4)Halen Başkanlığımız teşkilatında çalışıyor olmak.

Uzman Vazilik İçin Aranan Özel Şartlar;
1) Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Müracaatların bitiş tarihi itibari ile vaiz olarak 6 (altı) yıl çalışmış olmak,
3) Son 3 (üç) yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplin cezası almamış olmak,
4) 2013, 2014, 2015 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (MBSTS) herhangi birinden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
5) Halen Başkanlığımız teşkilatında çalışıyor olmak.

Uzman Vaizlik İçin Sınavda Konuya Göre Puan Dağılımı şöyledir:
1) Kur'an-ı Kerim (Kıraat, meal ve tefsir), (30 puan)
2) Arapça, (30 puan)
3) Dini bilgiler ( fıkıh, hadis, kelam, İslam tarihi ve ahlakı) ve hitabet, (30 puan)
4) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat. (10 puan)