Diyanet 2018 İmam Alımı

İmam olarak atanmak için şu nitelikleri taşımak gerekmektedir:

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

-Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

-İmam hatip olarak görev yapmaya mani bir özrü bulunmamak,

-En az imam-hatip lisesi mezunu olmak,

-Halen Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

-KPSS puanlaması taban puanlamasının üstünde olmalıdır.

2018 Yılı 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İH, MK) Alımı (SÖZPER-2018-I) Sözlü Sınavı’na katılan adaylar, sınav
sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresinden öğrenebileceklerdir.
Sözlü sınav sonucuna göre tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercih işlemlerini 23.02.2018 tarihinden
itibaren 28.02.2018 tarihi saat 23.55’e kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/
adresinden gerçekleştireceklerdir.
1. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını 08.03.2018 tarihinde öğrenebileceklerdir.
2. Yerleştirme işlemleri adayların tercihleri ve başarı sıralaması dikkate alınarak elektronik ortamda
gerçekleştirilecektir. Başarı sıralamasında sırasıyla, sözlü sınav puanı yüksek olana, sözlü puanın eşit
olması halinde KPSS puanı yüksek olana, onun da eşit olması durumunda KPSS’ye katıldığı öğrenim
belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, bu sürenin de eşitliğinde doğum tarihi önce olana öncelik
verilecektir.
3. Tercih yaptığı halde tercihlerine yerleşemeyen adaylar, ait olduğu kontenjan grubunda münhal kalan
yerlere Başkanlıkça re’sen yerleştirilecektir.
4. Tercih yapmayan adayların yerleştirme işlemi yapılmayacaktır

İmamlık taban puanları (en son ataması yapılan memurların puanları göz önüne alınmıştır) aşağıda yer almıştır

en son ataması yapılan memurların alımına göre taban puanları için tıklayınız