2018 İhtisas Kursu Kursiyer Seçim Sınavı2018 YILI İHTİSAS KURSUNA KURSİYER SEÇİM SINAV DUYURUSU
Başkanlığımızca, en az lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim görmüş olan personelin, Başkanlığın görev alanı ile
ilgili konularda hizmet içinde bilgisini artırması ve uzmanlaşması amacıyla 2018 yılı Eylül ayından itibaren hizmet
içi eğitim ihtisas kursu düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu kursa katılacak personeli belirlemek için yazılı
ve sözlü olmak üzere iki aşamalı kursiyer seçim sınavı yapılacaktır.

Kursiyer seçim sınavı ile ilgili işlemler şunlardır:
I. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:
1. Son başvuru tarihi itibariyle (20 Nisan 2018):
a. Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendi statüsünde
kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
b. Dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak, (Dört yıllık dinî yükseköğrenim son sınıf öğrencisi olan
personelin başvuruları; Fakülte Dekanlıklarından veya e-devletten aldıkları durumlarını gösterir yeni tarihli
belgeyi sisteme yüklemeleri halinde kabul edilecektir.)
c. Memuriyette adaylığı kaldırılmış veya 31 Ağustos 2018 tarihine kadar kaldırılacak olmak,
d. Uzun süreli yurtdışı görevinde bulunmamak, (31 Ağustos 2018 tarihinden önce yurtdışı görevini
tamamlayacakların başvuruları kabul edilecektir.)
2. 01 Ocak 1978 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak,
3. Önceki yıllarda hizmet içi eğitim ihtisas kursuna katıldığı halde kurstan herhangi bir sebeple birden fazla ilişiği
kesilmemiş olmak

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız