Nasıl Baş Müezzin Olunur?Baş Müezzin Olmak İçin Aranan Genel Şartlar;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- “Ortak Nitelik” şartını taşımak

Baş Müezzinlik İçin Aranan Özel Şartlar
-Müracaatların bitiş tarihi itibari ile adaylık dönemi dahil müezzin-kayyım olarak 8 (sekiz) yıl çalışmış olmak,

- Hafız olmak ve Başkanlıkça düzenlenen Aşere, Takrib, Tayyibe kursunu bitirmiş olmak.

- Son 3 (üç) yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplin cezası almamış olmak,

- 2013, 2014, 2015 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (MBSTS) herhangi birinden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

- Halen Başkanlığımız teşkilatında çalışıyor olmak.

Baş Müezzinlik Sınavında Konuya Göre Puan Dağılımı;

-Kur'an-ı Kerim, (70 puan)
- Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları), (20 puan)
- Ezan, ikamet. (10 puan)