2018 Vaiz MaaşlarıDiyanet İşleri Başkanlığının personeli olan vaizlerin maaşları;
657 sayılı devlet memurları kanunundaki düzenlemelere göre artış göstermektedir.
Buna Göre;
– 2016 yılı için 6+5 oranında, kümülatif yüzde 11,3 oranında zam yapıldı.
– 2017 için ise yüzde 3+4 oranında, kümülatif olarak yüzde 7,1 zam yapılacak
– Gerçekleşen enflasyon, maaş artışını aşarsa enflasyon farkı ayrıca ödenecektir.

2018 Memur maaşları katsayıları, yüzde 1,71’lik enflasyon farkı ve yüzde 3’lük Temmuz zammına göre yeniden belirlendi. Bu durum vaiz maaşlarını da ekledi-Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

-Bireysel emeklilik sigortası prim kesintileri dikkate alınmamıştır.

-Fazla çalışma ücreti ödemeleri ile çalışılan birimlerden kaynaklı yan ödeme fazlalıkları dikkate alınmamıştır. (görev yerlerinin merkez teşkilatı dışında olduğu varsayılmıştır)

-Toplu sözleşme ikramiyesi ve sendika aidatı hesaplamaya dahil edilmemiştir.

-Yabancı Dil Tazminatı dikkate alınmamıştır.

-Hizmet süresi 9 yıl ve daha az olanların, 30.09.2008 tarihinden sonra göreve başladıkları varsayılmıştır.

-Personelin hizmet yılları itibariyle ulaşabilecekleri derece/kademeler, tabloda gösterilenden farklı olabilir.