MBSTS Sınav Konuları
MBSTS SINAV KONULARI

1. Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi)

2. Tefsir

3. Akaid & Kelam

4. Fıkıh & İlmihal

5. Hadis

6. Siyer & İslam Tarihi

7. Dinler ve Mezhepler TarihiMESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI KAYNAK ESERLERİ

1) Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri Komisyon (DİB Yayınları) 5. Baskı, Ankara, 2014.

2) Tefsir Usulü Prof. Dr. İsmail CERRAHOGLU (TDV Yayınları) 22. Baskı, Ankara, 2012.

3) İlmihal I. ve II. Ciltler Komisyon (TDV Yayınları) 21. Baskı, Ankara, 2013.

4) Hac İlmihali Doç. Dr. İsmail Karagöz, Mehmet Keskin, Doç. Dr. Halil Altuntaş,(DİB Yayınları) 10. Baskı, Ankara, 2013.

5) Haccı Anlamak Dr. Ekrem KELEŞ, Prof. Dr. Bünyamin ERUL, (DİB Yayınları) 10. Baskı, Ankara, 2012.

6) Dini Kavramlar Sözlüğü Komisyon (DİB Yayınları) 5. Baskı, Ankara, 2010.

7) Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM (DİB Yayınları) 8. Baskı, Ankara, 2014.

8) Hadis Usûlü Prof. Dr. Talat KOÇYİGİT (TDV) 12. Baskı, Ankara, 2013.

9) Riyazü’s-Sâlihîn-Metin ve Çeviri Ebû Zekeriyya en-Nevevî (DİB Yayınları) 2. Baskı, Ankara, 2013.

10) Yaşayan Dünya Dinleri Komisyon (DİB Yayınları) 3. Baskı, Ankara, 2010.

11) Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi Davut KAYA (DİB Yayınları) 6. Baskı, Ankara, 2014.

12) Diyanet İslam Ansiklopedisi TDV Yayınları